லேபிள்கள்

துஆவின்சிறப்பும், மதிப்பும் 🌙👍

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்.... துஆ முஃமின்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆயுதம்! துஆ கேட்கும் அடியார்களை அல்லாஹ் விரும்புகிறான். துஆ கேட்காத அட...

Popular Posts