லேபிள்கள்

வதந்தியைபரப்புவது மிகப் பெரிய பாவம்!

  முமின் களே! (சந்தேகமான) பல எண்ணங்களிலிருந்து விலகிக்கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் , நிச்சயமாக எண்ணங்களில் சில பாவங்களாக இருக்கும் ; ( பி...

Popular Posts