லேபிள்கள்

பொடுகு தொல்லையை போக்க இதைசெய்தாலே போதும்...!!

தலையில் புண் அல்லது வெட்டுகாயம் இல்லாமல் இருந்தால் செலெனியம் சல்ஃபைடு அல்லது ஜிங்க் பைரிதியோன் என்ற மருந்துள்ள சாம்பை பயன்படுத்தி தல...

Popular Posts