லேபிள்கள்

உழ்ஹிய்யாவுக்கான நேரங்கள்

ஷைய்க் அபூ நதா M.J.M. ரிஸ்வான் மதனி   உழ்ஹிய்யா , குர்பான் அறுத்துப் பலியிடுதல் என்பது துல்ஹஜ் பத்தில் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை முடிந்...

Popular Posts