லேபிள்கள்

நரம்பை பலப்படுத்தும்இஞ்சி

"( இஞ்சி கலந்த) ஸன்ஜபீல் என்னும் (மிக்க உயர்ந்ததொரு) பானமும் அங்கு அவர்களுக்குப் புகட்டப்படும்". (அல்குர்ஆன் - 76:17) இஞ்சி...

Popular Posts