லேபிள்கள்

மறதிக்கான சுஜூது எப்படிசெய்யவேண்டும்?

ஷைய்க். M. பஷீர் ஃபிர்தவ்ஸி   அனைத்து புகழும் அல்லாஹ்விற்கே அவனது சாந்தியும் , அருளும் தூதுச்செய்தியை தெளிவாக எடுத்துரைத்த நமது தூ...

Popular Posts