லேபிள்கள்

சனி, 6 ஏப்ரல், 2024

மீன்களைப் பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கடலுக்கு அடியில் நம்மால் நம்ப இயலாத வகையிலான பல உயிரினங்கள் வாழ்கிறது. இதில் மீன் வகைகள் மிக முக்கியமானது. மீன்கள் உருவாகி, சுமார் 50 கோடி வருடங்கள் ஆகிறது என்று கூறப்படுகிறது. முதுகெலும்பு உடைய பிற உயிரினங்களை விட மீன்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றன.

மீன்கள் குளிர் ரத்தப் பிராணிகள். மீன்களின் உடல் வெப்பநிலை, அவை வாழும் நீரின் வெப்பநிலையை பொறுத்து மாறுபடுகிறது. மீன்கள் அனைத்திற்கும் துடுப்புகள் உண்டு. மீன்களின் செதிள்கள், அவற்றின் உடல் பாதுகாப்பிற்கு உதவுகிறது.

மீன்களில் சுமார் 22,000 வகைகள் இருக்கிறது.

ஒவ்வொரு மீன் வகையும், நிறம், வடிவம் மற்றும் எடை போன்றவற்றால் வேறுபடுகிறது. மீன்களுக்கு நுரையீரல் இல்லை. எனவே, அவை தன் வாயால், நீரை உறிந்து அதில் உள்ள ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு செவில்கள் வழியே கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளியேற்றும்.

மீன்களுக்கு இமைகள் இல்லாததால், கண்களை திறந்தவாறே தூங்கும். ஆழ் கடலில் வாழும் மீன்கள், தூங்குவதில்லை. மீன்களால் நீரில் உண்டாகும் சிறு அதிர்வுகளையும் துல்லியமாக உணர முடியும்.

மிகவும் சிறிதாக இருக்கும் மீன் கோபி. இதன் எடை 13 மில்லி மீட்டர். நுரையீரல் மீன்கள், நுரையீரல் வழியே சுவாசிக்கிறது. ஆழ் கடலில் ஒளியை உமிழக்கூடிய மீன்கள் வாழ்கின்றன.

பறக்கும் மீன்கள் குறிப்பிட்ட தூரம் தாவிச்செல்லும். மிகவும் அதிக வேகத்தில் செல்லக்கூடிய மீன்கள் Seil Fish. சூரிய மீன், கோடிக்கணக்கில் முட்டைகள் இடும். 

Puffer fish தட்டையாக இருக்கும். ஆனால், எதிரிகளை கண்டால் தண்ணீரை குடித்து உருண்டையாக மாறிவிடும். அதனை பார்த்து எதிரிகள் பயந்து ஓடி விடும். --

கருத்துகள் இல்லை:

பகலில் தூங்குவதால் ஏற்படும் விளைவுகள்.

தூங்குவதால் உடலுக்கு ஓய்வு கிடைத்து சோர்வு நீங்குகிறது. சிலருக்கு படுத்தவுடன் தூக் கம் கண்களை...

Popular Posts