லேபிள்கள்

ஞாயிறு, 1 மே, 2016

அண்ட்ராய்டு குறியீடுகள்


என்ன பின்வருமாறு அண்ட்ராய்டு இயங்குதளமானது பொதுவாக இரகசிய குறியீடுகள் சில ஒரு தொகுப்பு ஆகும். இந்த அனைத்து தொலைபேசி எண்சுழற்றி வழியாக நுழைந்து வேண்டும் (காட்டப்பட்டுள்ளது போல் ஒரு காட்சியில் குத்துவேன்). மிகவும் மறைக்கப்பட்ட மெனுக்கள் உற்பத்தியாளர் குறிப்பிட்ட இருப்பதால், அங்கு அவர்கள் அனைத்து அண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள் முழுவதும் வேலை கிடைக்கும் என்று எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சாம்சங், HTC, மோட்டோரோலா, சோனி மற்றும் பிற சாதனங்கள் இருப்பினும் அவர்களை வெளியே முயற்சி செய்யலாம். இந்த சில உங்கள் சாதனத்தின் கட்டமைப்பு தீவிர மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும், அதனால் நீங்கள் முழுமையாக புரியவில்லை என்று ஏதாவது கொண்டு விளையாட கூடாது என்று, எனினும், அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் வேண்டும்.


1.   *#06# – IMEI number
2.   *#0*# – Enter the service menu on newer phones like Galaxy S III
3.   *#*#4636#*#* – Phone information, usage statistics and battery
4.   *#*#34971539#*#* – Detailed camera information
5.   *#*#273282*255*663282*#*#* – Immediate backup of all media files
6.   *#*#197328640#*#* – Enable test mode for service
7.   *#*#232339#*#* – Wireless LAN tests
8.   *#*#0842#*#* – Backlight/vibration test
9.   *#*#2664#*#* – Test the touchscreen
10.  *#*#1111#*#* – FTA software version (1234 in the same code will give PDA and firmware version)
11.  *#12580*369# – Software and hardware info
12.  *#9090# – Diagnostic configuration
13.  *#872564# – USB logging control
14.  *#9900# – System dump mode
15.  *#301279# – HSDPA/HSUPA Control Menu
16.  *#7465625# – View phone lock status
17.  *#*#7780#*#* – Reset the /data partition to factory state
18.  *2767*3855# – Format device to factory state (will delete everything on phone)
19.  ##7764726 – Hidden service menu for Motorola Droid

Update x1: More codes!
1.   *#*#7594#*#* – Enable direct powering down of device once this code is entered
2.   *#*#273283*255*663282*#*#* – Make a quick backup of all the media files on your Android device
3.   *#*#232338#*#* – Shows Wi-Fi MAC address
4.   *#*#1472365#*#* – Perform a quick GPS test
5.   *#*#1575#*#* – For a more advanced GPS test
6.   *#*#0283#*#* – Perform a packet loopback test
7.   *#*#0*#*#* – Run an LCD display test
8.   *#*#0289#*#* – Run Audio test
9.   *#*#2663#*#* – Show device's touch-screen version
10.  *#*#0588#*#* – Perform a proximity sensor test
11.  *#*#3264#*#* – Show RAM version
12.  *#*#232331#*#* – Run Bluetooth test
13.  *#*#232337#*# – Show device's Bluetooth address
14.  *#*#7262626#*#* – Perform a field test
15.  *#*#8255#*#* – Monitor Google Talk service
16.  *#*#4986*2650468#*#* – Show Phone, Hardware, PDA, RF Call Date firmware info
17.  *#*#1234#*#* – Show PDA and Phone firmware info
18.  *#*#2222#*#* – Show FTA Hardware version
19.  *#*#44336#*#* – Show Build time and change list number
20.  *#*#8351#*#* – Enable voice dialling log mode, dial *#*#8350#*#* to disable it
21.  ##778 (+call) – Show EPST menu
Codes specific to HTC devices only:
1.   *#*#3424#*#* – Run HTC function test program
2.   *#*#4636#*#* – Show HTC info menu
3.   ##8626337# – Run VOCODER
4.   ##33284# – Perform field test
5.   *#*#8255#*#* – Launch Google Talk service monitor
6.   ##3424# – Run diagnostic mode
7.   ##3282# – Show EPST menu
8.   ##786# – Reverse Logistics Support
குறிப்பு: அனைத்து குறியீடுகள் ஒரு தொலைபேசி துணைபுரிகிறது. உங்கள் சொந்த ஆபத்து இந்த குறியீடுகள் முயற்சி. 
மேலும் தகவல் வருகை கொள்ளுங்கள்.
http://ilawasamenporul.blogspot.in/2014/08/android-mobile-hidden-secret-codes.html

--
இது என் இறைவனின் அருட்கொடையிளிருந்து அருளப்பட்டது www.sahabudeen.com

கருத்துகள் இல்லை:

சில எளிய சமையலறைக் குறிப்புகள்

ஐடியா - 1 : சமைக்கும்போது கனம் குறைவான கரண்டியை பயன்படுத்துவது நல்லது. கனமான கரண்டியை பயன்பட...

Popular Posts