லேபிள்கள்

திங்கள், 9 ஏப்ரல், 2012

பெண்கள் விடுதி – நல்ல‍தும் கெட்ட‍தும்


ஆனந்தத்தையும் அச்சத்தையும் ஒரு மூட்டையாய்க் கட்டிப் போட்டால் எப்படி இருக்கும். அப் படியான ஒரு அனுபவம் என்று சொல்லலாம் ஹாஸ்டல் வாழ் க்கையைப் பற்றி. இதில் பள்ளி, கல்லூரி காலத்தைய ஹிட்லர் கட்டுப்பாடுகளுடன் இருக்கும் ஹாஸ்டல் கள் ஒருவகை. அந்தக் கட்டுப்பாடுகளைமீறி அத்து மீறல் சமாச்சாரங்களைச் செய்து திரி யும் வசீகரத் திமிர் கல்விக் கால இளமையின் சொத்து.


அந்தக் காலகட்டத்தையெல்லாம் தாண்டி சமூகத்துக்கு வரும் போது இன்னொரு வகையான ஹாஸ் டல்கள் உதவிக்கு வரு கின்றன. வீட்டை விட்டு வெளி யூர்களில் தனியே வேலை செய்பவர் களுக்கும், வேலை தேடுபவர்களுக்கும் இத்தகைய ஹாஸ்டல்கள் தான் ஆபத் பாந்தவன் கள். ஆண்களுக்கு பெரும்பாலும் மே ன்ஷன்கள் கை கொடுக்கின்றன. பெண்க ளுக்கு ஹாஸ்டல்கள் தான். லேடீஸ் ஹாஸ்டல், விமன் ஹாஸ்டல், வர்க்கிங் விமன் ஹாஸ் டல் என பல பெயர்களில் பல வகைகளில் ஹாஸ்டல்கள் முகம் காட்டுகின்றன.

சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களில், சாதாரண மக்களுக்குக்கிடைக்கும் வருமானத்தை வைத்துக் கொண்டு வாழ்க்கை யை ஓட்டுவதே கழைக்கூத்தா டியின் கயிற்று நடை போன்ற து. அதிலும் ஒரு தனி வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்க வேண்டு மென்றால் அவ்வளவு தான். கிடைக்கும் சம்பளமே போதா து! தனியே பர்சனல் லோன் தான் வாங்கி வாடகையே கட் டவேண்டியிருக்கும். அப்படிப் பட்ட திகிலூட்டும் விலைவாசிக்கு கொஞ் சம் ஆறுதல் நிழலாய் வந்து நிற்பது இந்த ஹாஸ்டல்கள் தான்.

செலவு கம்மி. நிறைய பெண்கள் சேர்ந்திருப்பார்கள் என்பதால் கொஞ்சம் பாதுகாப்பு உணர்வு. பொழுதும் போகும். உணவுக்காகவெளியே அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி ஏகப்ப ட்ட வசதிகள் ஹாஸ்டல்களில் உண் டு. அதேபோல ஹாஸ்டல் வாழ்க் கை நிறைய நல்ல விஷயங்களையு ம் கற்றுக் கொடுக்கும். குறிப்பாக நண்பர்களோடு சேர்ந்து வாழ்வது. பகிர்ந்து வாழ்வது, இருக் கும் வசதிக ளைக் கொண்டு அட்ஜஸ்ட்பண்ணி வாழ்வது, சில விஷயங்க ளில் தன்னிச்சையான முடிவுகளை எடுப்பது என ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் இங்கே உண்டு. ஒரு வகையில் பெண் களின் தன்னம் பிக்கையை அதிகரிக்கும் இடங் களில் ஒன்று இந்த ஹாஸ்டல் எனலாம்.
அதே நேரம் தற்கொலைகள், ராகிங்கள், ரகசிய தவறுகள் என ஏகப் பட்ட சிக்கல்களும் வி டுதி வாழ்க்கையில் புதைந்து கிடக்கின்றன. இதனால் ஹாஸ் டலில் தங்குபவர்கள் பல விஷ யங்களில் முன் னெச்சரிக்கை யாய் இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது.

ஒரு ஹாஸ்டலில் போகும்முன் அதன் வரலாறைக் கொஞ்சம் புரட் டிப் பாருங்கள். அதை நடத்துபவர்கள் யார் ? நம்பகத் தன்மை உடையவர்கள் தானா ? ஏதேனும் மதம் சார்ந்த பின்னணியா ? என்பதையெல்லாம் அலசுங் கள் . இணையத்தில் அந்த ஹாஸ்டலின் பெயர் அடிபடுகி றதா ? மக்கள் அதைப்பற்றி என் னென்ன சொல்கிறார்கள் என் பதையெல்லாம் கவனித்தால் விடுதி பற்றி பல விஷ யங்கள் சடுதியில் உங்களுக்குக் கிடை க்கும். அந்தத் தகவல்கள் எல் லாம் இருந்தால் ஒரு நல்ல ஹாஸ்டலைக் கண்டு பிடிப்பது உங்க ளுக்கு எளிது !

ஹாஸ்டல் அமைந்திருக்கும் ஏரியாவையும் கவனியுங்கள். ரொம் பத் தனிமையான இடமா ? ஆறுமணிக்கு மேல மருந்துக்குக் கூட ஆள் நடமாட்டம் இருக்காத இடமா ? அமானுஷ்யமான ஒரு சூழலா ? பக்கத்துலேயே டாஸ் மாக் டான்ஸ் தெரு இருக்கிற தா ? இப்படிப் பட்ட இடங்களை ஒதுக்கிட்டு வேற இடம் தேடற து உங்களுக்கு நல்லது. பாதுகா ப்பான, வெளிச்சமான, அதிக ஆள் நடமாட்டமுடைய, டீசண் டான இடத்திலிருக்கும் ஹாஸ் டல்கள் உங்களுடைய முதல் தேர்வாய் இருக்கட்டும்.

ஹாஸ்டலில் சேர்ந்தாச்சா ! முதல் வேலை உங்கள் ரூமில் இருக் கும் நபர்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வது. ரூமுக்குள்ள போனதும்போகாததுமா உங்களுடைய புராணங்களை அவிழ்த்து விட ஆரம்பிக்காதீர்கள். ரூமில் இரு க்கும் நபர் எப்படிப்பட்டவர் ? பூர்வீகம் எங்கே ? எங்கே வேலை செய்கிறார் ? அவரு டைய குணாதிசயம் எப்படி என எல்லா விஷயங்களையும் அறி ந்து கொள்ளுங்கள். அது வரை க்கும் கொஞ்சம் அமைதியாக வே உங்களுடைய ஹாஸ்டல் நாட்கள் ஓடட்டும். பத்து நிமிஷம் பேசினேன் அதுக்குள்ள ஒண்ணு க்குள்ளே ஒண்ணாயிட்டோம்டைப் நட்புகள் பலவும் பாதியிலே யே கரையும் என்பதை நான் சொல்லத் தேவையில்லை !

நீங்க போகும் ஹாஸ்டலில் உங்க ளுக்குத் தெரிந்த நண்பர்கள் யாரா வது இருக்கிறார்களா என்பதைக் கவனியுங்கள். இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. அல்லது உங்கள் ஊர்க் காரர், பக்கத்து ஊர்க்காரர் போன்ற நபர்கள் கிடைத்தால் நல்லது. அவ ர்களை நண்பர்க ளாக்கிக் கொள்ளு ங்கள். உங்களுடைய பாதுகாப்புக் கும், பொழுது போக்குக்கும் அது உத்தரவாதம் தரும்.
ஹாஸ்டல்களில் ஒரு சிக்கல் உண் டு. மன்னார் அண்ட் மன்னார்கம்பெனியில வேலை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு திருடும் நோக்கத்தோடு சிலர் தங்கியி ருக்கக் கூடும். கைக்குக் கிடைப்பதைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சுரு ட்டும் அத்தகைய பேர் வழிகளிடம் ரொ ம்ப எச்சரிக்கை தேவை. உங்கள் உட மைகளையெல்லாம் ரொம்பப் பாதுகா ப்பாய் வைத்தி ருங்கள். உங்க சொத்து, சுகம், வங்கி, சொங்கி விஷயங்களை யெல்லாம் எல்லாரிடமும் சொல்லிட்டு த் திரிய வேண்டாம். நுணலும் தன் வாயால் கெடும் எனும் பழமொழியை மனசுக்குள் எழுதி வைத் திருங்கள்.

ஹாஸ்டல்களுக்கு வரும்போது வீட்ல இருக்கிற நகை நட்டை யெல்லாம் எடு த்துப் பையில போட்டுட்டு வராதீங்க. அவையெ ல்லாம் வீட்டிலோ, வங்கி லாக்கரிலோ பத்திரமாக இருக்கட்டும். ரொம்ப ரொம்ப அவசிய மான நகைகளை மட்டும் கையில் வைத் திருங்கள். ரொம்ப மதிப்பு மிக்க பொருட்களை ஹாஸ் டலில் கொண்டு வராமல் இருப்பது நல்லது. அப்படியே வைத்திருந்தால் கூட அதை வார்டனோட பாது காப்பில் வைத்திருக்க முடிந்தால் ரொ ம்ப நல்லது !
நீங்க நீங்களாகவே இருங்க. உங்க ரூம்மேட் எப்படி வே ணும்ன் னாலும் இருக்கலாம். கிழிந்த பேண்ட் போடலாம், அல்லது முழுக்க போர்த்தி நடக்கலாம், பர்தா போடலாம் அல்லது பாவாடை போட லாம். அது அவரவர் விருப்பம். யாரையும் கிண்ட லடி ப்பதோ, அவர்களைக் காப்பியடி ப்பதோ வேண்டாம். நீங்க தாவணி போட்ட தீபாவ ளியாய் இருக்க விரும்புவது உங்கள் விருப்பம். அடுத்தவ ங்களைக் காப்பியடிப்பது சில வேளைகளில் அவர்களுக்கே பிடிக்காமல் போய்விடும் என் பதையும் மனதில் கொள்ளு ங்கள். குறிப்பாக சிலருடைய நடை உடை பாவனைகள் அவர்களுடைய மதம் சார்ந்த நம்பிக்கை யாய் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. நீங்கள் நீங்களாக இருந்தால், தேவை யில்லாமல் பிறருடை ய மனதை நீங்கள் புண்படுத் தும் வாய்ப்பையும் தவிர்க்க லாம்!

ஹாஸ்டலில் சட்டதிட்டங்கள் இருக்கும். சட்டம் இருப்பதே அதை மீறுவதுக்குத் தானேன் னு சினிமா டயலாக் பேசி நடக் காதீங்க. சட்டங்களை மதியுங்கள். அப்போதான் உங்களுக்கு ஏதே னும் சிக்கல் வந்தால் கூட ஹாஸ்டல் நிர்வாகம் உங்கள் பக்கம் நிற் கும். இல்லாவிட்டால் அவ எப்பவுமே அப்படித் தான். எந்த சட்டதிட்டத்தையும் மதிக்கிறதில் லைஎன கை கழுவி வேடிக் கை பார் க்க வாய்ப்பு உண்டு. அதே போல சட்ட திட்டங்களை எல்லாரும் மதிக்கிறது தான் ஹாஸ்டலோட நல்ல பெயருக் கும், பாதுகாப்பு க்கும் கூட உத்தரவாதம் என்பதைச் சொ ல்லத் தேவையில்லை !

அதே நேரத்தில் பல ஹாஸ் டல்கள் அட்வான்ஸ் விஷயத்தில் சில் லறைத் தனமாக நடந்து கொள்வதும் உண்டு. எனவே அட்வான்ஸ் எவ்வளவு ? ஹாஸ்ட லைக் காலி செய்யும் விதி முறைகள் என்ன ? எந்தெந்த சூழலில்அட்வான்ஸ் பணம் பிடிக்க ப்படும் போன்ற விஷயங்க ளை நேரடி யாகவே கேட்டுத் தெரிந்துவிட்டு ஹாஸ்டலி ல் சேருங்கள்.
ஹாஸ்டல்ல இருக்கும் போ து பொருட்கள் வாங்கறது, கடைக்குப் போறது போன்ற சின்னச் சின்ன விஷயங்களு க்குக் கூட ஹாஸ்டல் நிர்வாகத்திடம் ஐடியா கேட்பது ரொம்ப நல் லது. கூட இருப்பவர் களைப் பற்றி முழுசாகத் தெரிந்து கொள்ளும் வரை அவர்களை கண்மூடித்தன மாக நம்பாமல் இருப்பதே நல் லது !
ஹாஸ்டல்கள் ஒருவகையில் ஹோட்டல்களைப் போல எனும் நினைப்பும் இருப்பது நல்லது. ரக சிய கேமராக்கள் போன்ற பிரச்சி னைகள் அடிக்கடி ஹாஸ்டல்க ளில் நிகழ்வதுண்டு. எனவே கொஞ்சம் எச்சரிக்கை உணர்வு எல்லா இடங்களிலும் இருப்பது பயனளிக்கும்.

பெற்றோரை விட்டுத் தனியே தூரமாய் அமர்ந்திருக்கும் ஹா ஸ்டல் வாழ்க்கை தப்பு செ ய்தா என்ன ?” எனும் அசட்டுத் துணிச்சலின் கதவைத் திறக்கு ம். உடனே தடாலடியா உள்ளே நுழைஞ்சு டாதீங்க. மெதுவா அந்தக் கதவை அடைத்து விட் டு உங்க வேலை யைப் பார்க்கக் கிளம்பிடுங்க. புகை பிடிக்கும் பழக்கம், தண்ணியடிக்கும் பழக் கம் என ஆரம்பித்து எல்லா வகையான தப்புகளுக்கும் ஹாஸ்டல் நட்பு காரணமாகிவிடக் கூடும். மற்றவங்க கிண்டலடி ச்சாலும்பரவாயில்லை. தப்புகளில் சிக்கிக் கொ ள்ளாமல் இருப் பேன் எனும் மன உறுதி தான் முக்கியம்.
இந்தச் சின்னச் சின்ன விஷயங்களை மனசுக்குள் எழுதிக் கொண் டால், ஹாஸ்டல் வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஹே ப்பி வாழ்க்கையாய் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

பகலில் தூங்குவதால் ஏற்படும் விளைவுகள்.

தூங்குவதால் உடலுக்கு ஓய்வு கிடைத்து சோர்வு நீங்குகிறது. சிலருக்கு படுத்தவுடன் தூக் கம் கண்களை...

Popular Posts