லேபிள்கள்

சனி, 17 நவம்பர், 2018

இஸ்லாமியர்களை அந்நியர்கள் என்று சொல்லும் கூட்டத்திற்கு சமர்ப்பணம்

.இந்தியா நமது தேசம்! தேசத்தின் நேசம் காப்போம்!!,

இந்தியாவில்  ஆட்சி புரிந்த மன்னர்களும் அதன் ஆண்டுகளும்...!

முஹம்மது கோரி முதல் மோடி வரை....!!

1193: முஹம்மது கோரி 
1206: குத்புதீன் ஐபக்
1210: ஆரம்ஷா
1211: அல்தமிஷ்
1236: ருக்னுத்தீன் ஷா
1236: ரஜியா சுல்தானா
1240: மெஹசுத்தீன் பெஹ்ரம்ஷா
1242: ஆலாவுத்தீன் மஸூத் ஷா
1246: நாஸிருத்தீன் மெஹ்மூத்
1266: கியாசுத்தீன் பில்பன்
1286: ரங்கிஷ்வர்
1287: மஜ்தன்கேகபாத்
1290: ஷம்ஷீத்தீன் கேமரஸ்
(கோரி வம்ச ஆட்சி முடிவு 97 வருடம்)

கில்ஜி வம்சம்:
1290: 1 ஜலாலுத்தீன் பெரோஸ் கில்ஜி
1292:2 அலாவுதீன் கில்ஜி
1316:4ஷஹாபுதீன்  உமர் ஷா
1316: குதுபுத்தீன் முபாரக் ஷா
1320: நாஸிருத்தீன் குஸரு ஷா
 (கில்ஜி வம்ச ஆட்சி முடிவு 30 வருடம்)

துக்ளக்Thaglakவம்சம்:
1320: கியாசுத்தீன் துக்ளக்(1)
1325: (2) முஹம்மது பின் துக்ளக்
1351: (3) பெரோஸ்ஷா துக்ளக்
1388: (4) கியாசுத்தீன் துக்ளக்
1389: அபுபக்கர் ஷா
1389: மூன்றாம் முஹம்மது துக்ளக்
1394: அலெக்சாண்டர் ஷா(7)
1394: (8) நாஸிருத்தீன் ஷா
1395: நுஸ்ரத் ஷா
1399: (10) நாநாஸிருத்தீன் முஹம்மது ஷா.
1413:(11)தவுலத் ஷா
(துக்ளக் வமிச ஆட்சி 94வருடம்)

சையித் வம்சம்:
1414:1.கஜர்கான்
1421: 2 .மெஹசுத்தீன் முபாரக் ஷா
1434: 3.முஹம்மது ஷா
1445:4 அலாவுதீன் ஆலம் ஷா
(சையத் வம்சம் 37 வருடம்)

லோதி வம்ச ஆட்சி:
1451: பெஹ்லூல் லோதி
1489: அலெக்சாண்டர் லோதி
1517: இப்ராஹிம் லோதி
 (லோதி ஆட்சி 75 வருடம்)

முகலியாஆட்சி:
1526: ஜஹிருத்தீன் பாபர்
1530: ஹிமாயூன்

சூரி வமிச ஆட்சி:
1539: ஷேர்ஷா சூரி
1545: அஸ்லம் ஷா சூரி
1552: மெஹ்மூத் ஷா சூரி
1553: இப்றாஹிம் சூரி
1554: பர்வேஸ் ஷா சூரி
1554: முபாரக் கான் சூரி
1555: அலெக்சாண்டர் சூரி
(16வருடம் சூரி ஆட்சி)

முகலாயர் ஆட்சி:
1555: ஹிமாயூன்
1556: ஜலாலுத்தீன் அக்பர்
1605: ஜஹாங்கீர் சலீம்
1628: ஷா ஜஹான்  
1659: ஒளரங்கசீப்
1707: ஷாஹே ஆலம்
1712: பஹாத்தூர் ஷா
1713: பஹாரோகஷேர்
1719: ரேபுதாராஜத், நேகஷ்யார்&மெஹ்மூத் ஷா
1754: ஆலம்கீர்
1759: ஷாஹேஆலம்
1806: அக்பர் ஷா
1837: பஹதூர்ஷா ஜபர்
(முகலாயர் ஆட்சி 315 வருடம் )

ஆங்கிலேயர் ஆட்சி:

1858: லார்டு கேங்க்
1862: லார்டு ஜேம்ஸ்பரோஸ்எல்ஙன்
1864: லார்ட் ஜான் லோதேநஷ்
1869: லார்டு ரிசர்டு
1872: லார்டு நோடபக்
1876: லார்டுஎட்வர்ட்
1880: லார்ட் ஜார்ஜ் ரிப்பன்
1884: லார்டு டப்ரின்
1894: லார்டு ஹேஸ்டிங்
1899: ஜார்ஜ் கர்னல்
1905: லார்டு கில்பர்ட் 
1910: லார்டு சார்லஸ்
1916: லார்ட் பிடரிக்
1921: லார்ட் ரக்ஸ்
1926: லார்ட் எட்வர்ட்
1931: லார்ட் பெர்மேன்வெலிங்டன்
1936: லார்டு கே
1943: லார்டு அரக்பேல்
1947: லார்டு மவுண்ட்பேட்டன்
( ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி முடிவு)

சுதந்திர இந்தியாவின் ஆட்சி:
1947:ஜவஹர்லால் நேரு
1964:குல்சாரிலால் நந்தா
1964:லால் பகதூர் சாஸ்திரி
1966: குல்சாரிலால் நந்தா
1966: இந்திராகாந்தி
1977: மொராஜி தேசாய்
1979: சரண்சிங்
1980: இந்திராகாந்தி
1984: ராஜீவ்காந்தி
1989: V.P.சிங்
1990: சந்திரசேகர்
1991: PN ராவ்
1992: A.B.வாஜ்பாய்
1996: A.Jகொளடா
1997: L.K.குஜ்ரால்
1998: A.B.வாஜ்பாய்
2004: மன்மோஹன்சிங்
2014: நரேந்திர மோடி
இஸ்லாமியர்களை அந்நியர்கள் என்று சொல்லும் கூட்டத்திற்க்கு சமர்பனம்.

இந்தியா என் தாய் நாடு....!
இஸ்லாம் எனது வழிபாடு....!!--
இது என் இறைவனின் அருட்கொடையிளிருந்து அருளப்பட்டதுwww.sahabudeen.com

கருத்துகள் இல்லை:

சமையல் எண்ணெய்களுக்கு எக்ஸ்பயரி தேதி உண்டா?"

விகடனின் 'Doubt of common man' பக்கத்தில் சுந்தரம் என்ற வாசகர் , " நாம் பயன்படு...

Popular Posts