லேபிள்கள்

ஞாயிறு, 5 ஜூன், 2011

May I Help You


May I Help You
 பேங்க் எனப்படும் வங்கிகளாகட்டும் பேருந்து நிலையம் காவல்நிலையம் பொருட்காட்சி என்று எங்கு சென்றாலும் நான் உங்களுக்கு உதவட்டுமா? May I Help You என்று பெயர் பலகையுடன் ஒருவர் அமர்ந்திருப்பார். அவர் பணிபுரியும் இடம் சம்பந்தமாக தேவைபடும் தகவல்களை நாம் அவரிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதைப்போல் நமது இந்தியாவில் நமக்கு தேவைப்படும் தகவல்களி்ன் மொத்த இணையதள முகவரிகளையும் கீழே கொடுத்துள்ளேன்.
ஏதாவது ஒரு தகவல் எப்போதாவது நமக்கு தேவைப்படும். அப்போது இந்த இணையதள முகவரிகள் நமக்கு உதவும். எனவே இந்த முகவரிகளை தனியே சேமித்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள். முகவரிகள் கீழே-
Kindly save it...... All government office related links are available.... 
This section provides you with information and useful links to avail various Citizen Services being provided by the Central & State/UT Governments in India . The list, however, is not exhaustive, as they are committed to adding more and more information about other services for which citizens and other stakeholders need to interact with the Government.
  Obtain:

Apply for:

Register:

Check/Track:
 *   Waiting list status for Central Government Housing <http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=9>
 *   Search More - How do I <http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php>

Contribute to:

Others:
 *   Send Letters Electronically <http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=20>
 *   Search More - How do I <
http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php>


Recently Added Online Services:
 *   Tamil Nadu: Online application of marriage certificate for persons having registered their marriages <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2691>
 *   Tamil Nadu: Online District wise soil Details of Tamil Nadu <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2693>
 *   Tamil Nadu: View Water shed Atlas of Tamil Nadu <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2694>
 *   Tamil Nadu: E-Pension District Treasury Tirunelveli <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2695>
 *   Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Name (2008) <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2697>
 *   Meghalaya: Search Electoral Roll Online by EPIC number (2008) <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2698>
 *   Meghalaya: Search Electoral Roll Online by House number (2008) <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2699>
 *   Himachal Pradesh: Revised Pay and Arrears Calculator-Fifth Pay <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2702>
 *   Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Part number (2008) <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2700>
 *   Andhra Pradesh: Online Motor Driving School Information <http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2705>
  Global Navigation:
 *   Citizens <http://www.india.gov.in/citizen.php>
 *   Business (External website that opens in a new window) <
http://business.gov.in/>
 *   Overseas <
http://www.india.gov.in/overseas.php>
 *   Government <
http://www.india.gov.in/govt.php>
 *   Know India <
http://www.india.gov.in/knowindia.php>
 *   Sectors <
http://www.india.gov.in/sector.php>
 *   Directories <
http://www.india.gov.in/directories.php>
 *   Documents <
http://www.india.gov.in/documents.php>
 *   Forms <
http://www.india.gov.in/forms/forms.php>
 *   Acts <
http://www.india.gov.in/govt/acts.php>
 *   Rules <
http://www.india.gov.in/govt/rules.php>
 *   Schemes <
http://www.india.gov.in/govt/schemes.php>
 *   Tenders <
http://www.india.gov.in/tenders.php>
 *   Home <
http://www.india.gov.in/default.php>
 *   About the Portal <
http://www.india.gov.in/abouttheportal.php>
 *   Site Map <
http://www.india.gov.in/sitemap.php>
 *   Link to Us <
http://www.india.gov.in/linktous.php>
 *   Suggest to a Friend <
http://www.india.gov.in/suggest/suggest.php>
 *   Help <
http://www.india.gov.in/help.php>
 *   Terms of Use <
http://www.india.gov.in/termscondtions.php>
 *   Feedback <
http://www.india.gov.in/feedback.php>
 *   Contact Us <
http://www.india.gov.in/contactus.php>
 *   Accessibility Statement <
http://www.india.gov.in/accessibilitystatement.php>

கருத்துகள் இல்லை:

ஆண் பெண் வேறுபட்ட சிந்தனைக்கு இது தான் உண்மையான காரணமா?*

ஆண்களும் - பெண்களும் உடலளவில் வேறுபட்டவர்கள் என்று பலரும் நினைத்து வருகின்றனர். மேலும் , மனம் , மூளை ...

Popular Posts