லேபிள்கள்

பார்வை திறனை அதிகரிக்க உதவும் வழிமுறைகள் !!

  உள்ளங்கையில் சுத்தமான தண்ணீரை ஏந்தி , அதில் கண்களை வைத்து 10 முறை கண்சிமிட்டுங்கள் . அதிலுள்ள தூசு , அழுக்கு , அழுத்த உணர...

Popular Posts