லேபிள்கள்

கை கழுவுவதை வலியுறுத்தும்இஸ்லாம்

" குரோனோ வைரஸ்"ஸிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள   கைகளை கழும்படி இன்று உலக மக்கள் பணிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இஸ்லாமோ ஆயிரம் ஆண்டுகள...

Popular Posts