லேபிள்கள்

பெண்ணே பெண்ணே! பொறாமைவேண்டாம்! கண்ணே!

ஷைய்க் S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலபி   பொறாமை பெண்களின் கூடப்பிறந்த குணங்களில் ஒன்று. பொறாமை என்பது ஒருவித மனநோய் என்றுதான் கூற வேண்டும். ...

Popular Posts